Bromölla

– bättre än Sverige

Mer ordning och reda

– istället för att reda ut oordning

MER OMSORG

– MINDRE SORGER I OMSORGEN

BORTA BRA MEN BROMÖLLA BÄST

– FLER ATTRAKTIVA BOENDE FÖR ALLA

MER INNANFÖRSKAP MINDRE UTANFÖRSKAP

– ALLA SKA FÅ VARA MED OCH VARA DELAKTIGA

FÖRETAG FLYTTAR HIT

– INTE NÅGON ANNANSTANS

IN MED TRYGGHET OCH SÄKERHET

– BORT MED BUS OCH DUMHETER

Mer fokus på kärnverksamheten

– Mindre på kringverksamheter

UTMANINGAR ELLER LUGN OCH RO?

– ALLA ÄR OLIKA OCH HAR OLIKA BEHOV I SKOLAN

Skola

I vår Skola lyckas alla, vi känner oss trygga och visar ömsesidig respekt. Kunskap värdesätts och vi ger de bästa förutsättningar för att lyckas och lära.
För att uppnå målet att Bromöllas elever utvecklas maximalt och har tillgång till Sveriges bästa utbildningsverksamheter, vill kommunstyrelsen främst följa indikatorer kopplade till betyg och trygghet. Införandet av ett flertal digitala verktyg i grundskolan ska möjliggöra för alla elever att visa sina färdigheter. Trygghetsprogram och handlingsplan för särskilt begåvade elever ska ge alla elever möjlighet att bli bemötta och utmanade utifrån sina individuella behov. En god undervisning i förskolan främjar ökade skolresultat i grundskolan, som i sin tur ger varje individ en större valmöjlighet och förutsättning att välja sin väg i livet och komma in på valt gymnasieprogram.

 

  • Andel elever som uppger i en årlig återkommande undersökning ”att lärarna i min skola/klass hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det”. Mål: Kortfristigt mål är årlig ökning.
  • Andel elever som uppger att ”skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer”. Mål: Ökning från förra mätningen
  • Andel elever med behörighet till gymnasieskolan. Mål:> Kortfristigt mål är årlig ökning
  • Andel elever som anger att de deltar i någon aktivitet eller tränar/motionerar på fritiden. Mål: Ökning år från år
  • Mål som är kopplade till övergripande mål ska tas fram i samarbete med förvaltningen.

 

Läs mer om vår budget

Inledning

Moderaternas vision och mål samt styrmodell

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025

Målstyrning

Trygghet

Näringsliv

Bostäder

Hållbarhet

Vårt budgetförslag 2023

Stöd och omsorg

Utbildning

Samhällsutveckling och service

Övrigt

Dela på sociala medier