Budget 2023

Unikt läge för både boende och företagande

Bromöllas unika läge nära sjö, hav och skog ger speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av den fina naturen erbjuder vårt läge vacker boendemiljö, båt-, bad- och friluftsliv, lugn och stillhet. Detta tillsammans med närheten till kontinenten gör oss unika.

Kommunen ska erbjuda service till samhället

Det är grundläggande att ständigt hushålla med skattebetalarnas pengar och att det ska löna sig att arbeta. Kommunen ska fokusera på rätt verksamheter och att dessa verksamheter bedrivs så effektivt som möjligt med god kvalitet. Prioriteringar och effektivisering är verktyg för god hushållning.

Inledning

Moderaternas vision och mål samt styrmodell

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025

Målstyrning

Skola

Trygghet

Näringsliv

Bostäder

Hållbarhet

Vårt budgetförslag 2023

Stöd och omsorg

Utbildning

Samhällsutveckling och service

Övrigt

Dela på sociala medier