Om Moderaterna i Bromölla

BROMÖLLA – BÄTTRE ÄN SVERIGE

Bromölla ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår.

Vårt samhällskontrakt bygger på att alla som bor här i Bromölla förväntas bidra till det gemensamma. I gengäld ska kommunen upprätthålla trygghet och säkerställa att den kommunala servicen aldrig sviker.

Men samhällskontraktet knakar i fogarna. Gängkriminalitet och skjutningar har blivit vardag. Vårdköerna växer. Det finns skolor i Sverige där knappt hälften av eleverna går ut årskurs 9 med godkända betyg.

Människor som har jobbat hela livet får inte ekonomin att gå ihop på ålderns höst. Den här utvecklingen kan inte tillåtas fortsätta.

Moderaterna är den politiska kraft som har viljan och förmågan att lösa samhällsproblemen. Vi prioriterar att satsa på trygghet, skola, omsorg och ordning och reda i ekonomin, men vi säger nej till dålig ekonomi och dyra projekt utan målsättningar som går att följa upp. Vi prioriterar det viktigaste, det är att ta ansvar för Bromölla.

Ett återupprättat samhällskontrakt förutsätter dock att fler är med och bidrar till det gemensamma genom arbete och ansträngning. Då måste arbetslinjen upprättas – det måste löna sig bättre att ställa klockan och gå till jobbet än att leva på bidrag.

Men Bromölla måste också vara möjligheternas plats. Där det är din ansträngning som avgör hur långt du kan gå – inte varifrån du kommer eller vilka föräldrar du har.

Bromölla ska vara en kommun där klassresor är möjliga – barn ska aldrig ärva sina föräldrars problem.

Våra politiker

Mikael Efverman

Mikael Efverman

Gruppledare

Jeanette Iversen

Jeanette Iversen

Glenn Nilsson

Glenn Nilsson

Johan Larsson

Johan Larsson

Ordförande

Linda Wefring

Linda Wefring

Sten-Yngve Södergren

Sten-Yngve Södergren

Dela på sociala medier