Bromölla

– bättre än Sverige

Mer ordning och reda

– istället för att reda ut oordning

MER OMSORG

– MINDRE SORGER I OMSORGEN

BORTA BRA MEN BROMÖLLA BÄST

– FLER ATTRAKTIVA BOENDE FÖR ALLA

MER INNANFÖRSKAP MINDRE UTANFÖRSKAP

– ALLA SKA FÅ VARA MED OCH VARA DELAKTIGA

FÖRETAG FLYTTAR HIT

– INTE NÅGON ANNANSTANS

IN MED TRYGGHET OCH SÄKERHET

– BORT MED BUS OCH DUMHETER

Mer fokus på kärnverksamheten

– Mindre på kringverksamheter

UTMANINGAR ELLER LUGN OCH RO?

– ALLA ÄR OLIKA OCH HAR OLIKA BEHOV I SKOLAN

Övrigt

Politisk viljeriktning
Företagsetableringar ska underlättas och ett proaktivt arbete för att locka nya företag till kommunen ska startas upp.

För att öka antalet praktikplatser så ska de kommunala bolagen men också andra verksamheter inom kommunkoncernen tillhandahålla arbetstränings- och praktikplatser samt arbetsmarknadsanställningar.

Utvärdera och möjliggöra införandet av trygghetsvärdar, samt förstärkta resurser till andra trygghetsskapande åtgärder.

Fokus för oss är att få fler med egen försörjning, detta stärker berörda individers inkludering och samhällets sammanhållning. Om fler lämnar ekonomiskt bistånd, frigörs resurser till att förebygga utanförskap.

SKR bedömer att automatiseringar och digitaliseringar kan frigöra miljarder i kommunsektorn vilket för Bromöllas del kan innebära om inte miljoner, så i alla fall besparingar. Digitaliseringen ska i första hand bidra till att trygga välfärdens finansiering genom en effektiv kommunkoncern. Åtgärder som ökar produktiviteten prioriteras.

Läs mer om vår budget

Inledning

Moderaternas vision och mål samt styrmodell

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025

Målstyrning

Skola

Trygghet

Näringsliv

Bostäder

Hållbarhet

Vårt budgetförslag 2023

Stöd och omsorg

Utbildning

Samhällsutveckling och service

Dela på sociala medier