Bromölla

– bättre än Sverige

Mer ordning och reda

– istället för att reda ut oordning

MER OMSORG

– MINDRE SORGER I OMSORGEN

BORTA BRA MEN BROMÖLLA BÄST

– FLER ATTRAKTIVA BOENDE FÖR ALLA

MER INNANFÖRSKAP MINDRE UTANFÖRSKAP

– ALLA SKA FÅ VARA MED OCH VARA DELAKTIGA

FÖRETAG FLYTTAR HIT

– INTE NÅGON ANNANSTANS

IN MED TRYGGHET OCH SÄKERHET

– BORT MED BUS OCH DUMHETER

Mer fokus på kärnverksamheten

– Mindre på kringverksamheter

UTMANINGAR ELLER LUGN OCH RO?

– ALLA ÄR OLIKA OCH HAR OLIKA BEHOV I SKOLAN

Näringsliv

Bromölla kommer vara en kommun som är nordöstra Skånes knutpunkt. Vi har ett strategiskt läge som gör det självklart för företag och näringsliv att etablera sin verksamhet i kommunen.

  • Exploaterad mark för etablering av företag. Mål: Ska ökas årligen med ny mark
  • Mätning och betygssättning rörande tillgång till kollektivtrafik, cykelvägar etc. Mål: En årlig förbättring av betyget
  • De kommunala bolagen ska arbeta aktivt med sociala insatser. Mål: Öka antalet praktikplatser årligen.
  • Företagsetableringar ska underlättas och ett proaktivt arbete för att locka nya företag till kommunen bör startas upp. Mål: Förbättra vår placering vid årlig mätning.
  • Företagsklimatet ska förbättras. Mål: Förbättra vår placering vid årlig mätning.
  • Mål som är kopplade till övergripande mål ska tas fram i samarbete med förvaltningen.

 

 

 

Läs mer om vår budget

Inledning

Moderaternas vision och mål samt styrmodell

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025

Målstyrning

Skola

Trygghet

Bostäder

Hållbarhet

Vårt budgetförslag 2023

Stöd och omsorg

Utbildning

Samhällsutveckling och service

Övrigt

Dela på sociala medier