Bromölla

– bättre än Sverige

Mer ordning och reda

– istället för att reda ut oordning

MER OMSORG

– MINDRE SORGER I OMSORGEN

BORTA BRA MEN BROMÖLLA BÄST

– FLER ATTRAKTIVA BOENDE FÖR ALLA

MER INNANFÖRSKAP MINDRE UTANFÖRSKAP

– ALLA SKA FÅ VARA MED OCH VARA DELAKTIGA

FÖRETAG FLYTTAR HIT

– INTE NÅGON ANNANSTANS

IN MED TRYGGHET OCH SÄKERHET

– BORT MED BUS OCH DUMHETER

Mer fokus på kärnverksamheten

– Mindre på kringverksamheter

UTMANINGAR ELLER LUGN OCH RO?

– ALLA ÄR OLIKA OCH HAR OLIKA BEHOV I SKOLAN

Inledning

Bromölla är värt så mycket mer!

Vi ser trots alla de fördelar som kommunen har med sitt läge i fin miljö mellan hav och sjö men trots detta minskar vår befolkning. Alla de kostnadsökningar vi har sett i samhället kan mötas på olika sätt. Sittande styre i Bromölla har alltid valt att öka beskattningen på sina invånare i stället för att effektivisera sina verksamheter, som andra kommuner har gjort. Vi förespråkar att det alltid ska finnas ett effektiviseringskrav på en förvaltning.

Vår budget ska ses som en viljeavsikt och är inte detaljstyrd utan utvecklas tillsammans med förvaltningen. Större samhällsinvesteringar typ ny simhall behandlas inte i denna budget utan hanteras via de kommande politiska beredningar som planeras.
Att lägga en budget innebär att prioritera, vi prioriterar våra befintliga företagare och våra befintliga invånare, trivs dessa så är det den bästa reklamen för att vända den negativa trenden som vi sett de senaste fem åren gällande vår befolkning.

Vi ska ha inställningen oavsett vilken funktion vi har som politiker eller tjänsteman att alltid ställa oss frågan: Hur kan jag göra dagen bättre för våra invånare?
Vi föreslår inga besparingar, däremot förslår vi effektiviseringar där möjligheten finns. För oss är detta att göra rätt saker på rätt sätt. Dessa medel som frigörs på detta sätt avser vi att lägga på våra prioriterade områden.

Trivsel kommer bland annat från att man är trygg, detta gäller i skolan, på äldreboendet eller var du än är i kommunen. Trivsel kommer också om du känner dig stolt över din kommun, då krävs det att har vi ordning på våra broar, vägar och cykelbanor.
Lyckas vi med uppdraget att få våra företagare och medborgare att vara stolta över kommunen så kommer man också vara rädd om den samt sprida goda vitsord till vänner och bekanta. Vår övertygelse är att vi måste börja inifrån, se till att vår verksamhet fungerar och det är först sedan vi kan expandera.

Vi Moderater ser stora möjligheter till effektivisering inom förvaltningen och vi vill göra en total översyn av organisationen. Vidare ska det löpande skapas utredningsuppdrag i samspel mellan politik och förvaltning på åtgärder som ska leda fram till effektiviseringsåtgärder inom förvaltningen utan att kvalitén mot våra brukare försämras.
Vårt budgetförslag för 2025 vill vi kalla en familjebudget som riktar sig till alla, för ett tryggt och trivsamt samhälle, för våra befintliga invånare och för våra medarbetare men även så attraktivt att det lockar nya företag och invånare.

20240601

Läs mer om vår budget

Moderaternas vision och mål samt styrmodell

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025

Målstyrning

Skola

Trygghet

Näringsliv

Bostäder

Hållbarhet

Vårt budgetförslag 2023

Stöd och omsorg

Utbildning

Samhällsutveckling och service

Övrigt

Dela på sociala medier