In med trygghet och säkerhet. Ut med bus och dumheter! 

mar 21, 2022 | Debatt & Blogg

Undersökning gällande Skåne från BRÅ visar att upplevd otrygghet är störst i Bromölla säger Patrik Ottosson! 

Patrik som arbetar med affärsutveckling inom säkerhetsbranschen är väl insatt i ämnet. Han menar att även om Bromölla inte tillhör de kommuner som är mest utsatta för brott så ligger Bromöllla i toppen på listan över de kommuner i Skåne där man känner sig mest otrygg. 

Identifiera utmaningarna och hitta riktade förebyggande lösningar 
 

– Genom en samlad säkerhetgrupp bestående av ex vaktbolag, polis, socialen, kommunen, föreningar, nattvandrare och andra intressenter i nära samarbete kan vi identifera behov och hitta lösningar, menar Patrik.  

Exempel på insatser kan vara ökad närvaro med fler vuxna i byn, att se över det offentliga rummet med belysning och växtlighet. Eller att använda ny teknik med kameror och annan utrustning för att öka trygghetskänslan i Bromölla kommun.  

Moderaterna vill öka upplysningen/informationen kring hur droger påverkar vårt samhälle, våra unga med deras familjer. Moderaterna kommer arbeta för att den upplevda tryggheten i Bromölla ska vara bättre än genomsnittet i Sverige.  

Dela på sociala medier