Mer ordning och reda – i stället för att reda ut oordning.

jan 28, 2022 | Debatt & Blogg

Är det oordning i Bromölla kommun eller vad menar Mikael Efverman som är gruppledare
för Moderaterna med det här påståendet?

– Ja, jag kan ge många exempel på hur arbetet i Bromölla kommun kan ledas tydligare och bättre för att våra skattepengar ska användas på ett mer lönsamt och ansvarsfullt sätt, svarar Mikael. Här kommer tre exempel:

Förskola kostade 19 miljoner i stället för 10,3 miljoner

Med dålig planering och framförhållning samt undermåliga flera år för gamla underlag tas beslut om motiverad renovering av förskola på akuta möten. En helt oacceptabel process. Resultat blir att renoveringen av skolan som skulle kosta 10,3 miljoner istället kommer att kosta 19 miljoner. Frågan är om det inte blivit billigare att bygga nytt?

Drastiska höjningar av VA-taxa skapar konflikter

Höjning av VA-taxan hade inte skett på ett antal år och helt plötsligt höjdes fasta VA-taxan först med över 16% och sedan ett halvår senare kom förslag på ytterligare nästan 8% höjning. Båda dessa höjningar överklagades av privatpersoner och Förvaltningsrätten menar sedan i sina domar att det handlar om oskäliga höjningar. Var finns långsiktigheten? Bromölla kommun valde sedan att överklaga Förvaltningsrättens domar, detta är nu en pågående konflikt med ett flertal kommuninvånare. Det rimmar inte så bra med Bromöllas varumärke som numera positioneras som NÄRA OCH ÖVERRASKANDE BRA.

Kommunen hyrde oanvända lokaler för flera miljoner

Det har exempelvis uppkommit att kommunen hyrt anläggningar/lokaler för till 6,6 miljoner under en tioårsperiod som inte har, eller kommer till användning som tänkt. Beslutet att hyra togs helt utanför den delegeringsordning som gällde. Var är kontrollen och ledningen?

En del människor säger att Bromölla har bra ekonomi och andra säger att den är dålig?
Vad säger du?

 
– Vi Moderater förhåller oss till vad experterna säger. Exempelvis våra revisorer men också våra duktiga ekonomer inom Bromölla kommun. De skriver i sin slutsats i budgetförutsättningarna att ekonomin i Bromölla måste förbättras. Vi menar att det inte alltid räcker med positiva avvikelser mot budget för att säga att ekonomin är bra. Det är bättre vi är tydliga och konkreta i våra presentationer för medborgarna. Visste du exempelvis att Bromölla kommunkoncern har 1,2 miljarder i skulder – detta är knappt 100 000kr per invånare med barn inräknade.

Bromöllaborna är förlorarna
– En god ekonomisk hushållning innebär att kommunens medborgare får ut så mycket som möjligt för sina skattemedel. Det menar vi att Bromölla kommuns medborgare inte fått och inte får idag. Vi anser att det är fel att
boende i Bromölla ständigt fått försämrade levnadsvillkor jämfört med genomsnittet är i övriga Sverige. Under de senaste 25 åren har en familj tappat ungefär 35 000 kr/år i ”reda pengar” i plånboken jämfört med snittet.
 

Högsta kommunalskatten

De senaste åren har Bromölla tappat i konkurrenskraft gentemot andra kommuner. Vi har gått från den lägsta till den högsta kommunalskatten. Vi blir färre invånare medan andra kommuner blir fler. Med fler inflyttade invånare och fler i arbete får vi mer skatteintäkter. Vi har en fantastisk kommun med härliga omgivningar och med sitt läge nära hav, skog och sjö. Även närheten till kontinenten med alla möjligheter det innebär är inte minst betydelsefullt för näringslivet. Vi tror vi kan lyckas vända denna utveckling om vi sköter våra kort rätt framöver.

Vad kommer bli din starkaste prioritering om Moderaterna får chansen att styra Bromölla?

– Vi måste prioritera kärnverksamheten, dvs vård, omsorg och skola. Men för att vi ska kunna avsätta medel och pengar i tillräcklig omfattning så måste vi ha starkt fokus på ekonomin och rent allmänt få till en ordning och reda i kommunen som vi anser saknas idag.

Rösta på Moderaterna! Vår plan är att göra Bromölla – Bättre än Sverige

Dela på sociala medier