Vårt uppdrag

Vi vill tillsammans utveckla Bromölla till en framtidskommun med bra boende, skola, sjukvård och äldrevård. Vi vill vara en kommun där du av egen kraft, men också med hjälp av andras hjälp, kan ta dig hur långt som helst.

 

Våra mål

  • Använd vår skatt rätt

  • Få tåget att stanna i Valje

  • Satsa på näringslivet

  • Fler bostäder i Gualöv

  • Fler poliser i Bromölla

  • Satsa på eldsjälarna i Näsum

DET HÄR ÄR VI:

Glenn Nilsson

Ordförande, Valledare, It ansvarig.Ledamot i Bromölla Sölvesborg gymnasieförbund, Förbundets valberedning, nomineringskommittén, rekryteringskommittén riksdagsvalet 2018, Ersättare kommunstyrelsen. Ersättare utskott för utbildning, kultur och fritid

Rolf Mårtensson

Ledamot i Kommunfullmäktige. 1:e Vice ordförande i Kommunstyrelsen. Sekreterare Bromöllamoderaternas parti förening. Ledamot i Utskott för utbildning, kultur och fritid. Ledamot i Samhällsbyggnadsutskottet. Ersättare i ortsnamnskommittén. Ersättare i Stiftelsen Ifö-Verkens Industristiftelse. Ledamot i Samarbetskommittén Skåne Nordosts styrelse. Ledamot i Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbunds direktion. Ersättare som ombud till Kommuninvest ekonomisk förening.

Patrik Ottosson

Ledamot i kommunfullmäktige. Vice ordförande Bromöllahem AB

Stefan Sturesson

Ledamot: Kommunfullmäktige. Ledamot: Kommunfullmäktiges valberedning. Ersättare: Kommunstyrelsen, utskott för utbildning, kultur och fritid. Ersättare: Kommunstyrelsen, omsorgsutskott. Ersättare: Kommunstyrelsen. Ersättare: Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsutskott. Gode män: Jord- och Skogsbruksförrätning. Nämndeman: Kristianstad Tingsrätt.

 

 

Mikael Efverman

Ledamot: Bromölla Fritidscenter. Ledamot: Myndighetsnämnd. Ersättare: Kommunfullmäktige.

Johan Larsson

Gruppledare, Kommunfullmäktige, Kommunfullmäktiges arvodesberedning

Sten-yngve Södergren

Styrelsen