I SVT:s programsatsning ”Tal till nationen – mitt Sverige 2028” får partiledarna berätta om sina politiska visioner och om framtidens Sverige. Onsdagen den 30 maj sänds Ulf Kristerssons tal som handlar om ett samhälle där rättigheter, skyldigheter och möjligheter är lika för alla. Det går att se här via SVT Play redan nu.

– Jag vill leva i ett samhälle som fungerar. Där staten gör det som bara staten kan göra, och gör det bra. Där alla kan känna sig trygga i sina hem och på gator och torg, för att vi har tillräckligt många poliser och tydliga lagar med kännbara straff, säger Ulf Kristersson i talet

– Vi behöver se och förstå det som är så bra i vårt land, att det måste försvaras och utvecklas. Sådant som generationer före oss har byggt upp, och som vi inte har rätt att äventyra eller förstöra. Det handlar om tilliten mellan människor, men också mellan medborgare och myndigheter. 

– Det handlar också om en urgammal svensk jämlikhetstanke, där vad du gör är viktigare än vem du är. Och om jämställdheten mellan kvinnor och män, som inte är så bra som vi skulle önska – men där vi ändå har kommit längre än många andra länder. 

– Sverige är också ett land som värnar barns rättigheter. Barn är sina föräldrars största ansvar i livet. Men barn är också människor med egen rätt, värda att lyssna på, respektera och ta på allvar. Vi fostrar våra barn till både självständighet och omtänksamhet. Det tror jag rustar dem väl för en globaliserad värld, där fler kommer möta människor från helt andra kulturer.

Ulf Kristersson talar också om vikten av att Sveriges gränser och vår nationella demokrati skyddas av ett starkt försvar. Och där vi samarbetar med länder som delar våra värderingar. 

– Sverige måste också prioritera välfärden, framför ökade bidrag. Vi lovar helt enkelt inte allt åt alla. Skolan och sjukvården måste gå före bidragen. Vårdköerna ska kapas. Och det behövs mer matematik och svenska i skolan, säger Ulf Kristersson.

 

Se hela talet här: Tal till nationen