Vid senaste kommunstyrelsemötet i Bromölla fattades det beslut om att inte bevilja Bromölla Folkets Husförening något bidrag.

Artikeln publicerades 31 maj 2017.

De hade lämnat in en ansökan om att få 500 000 kronor, vilket i förslaget till KS reducerats till 305 400 kronor. Föreningen har efter detta beslut på olika sätt försökt svartmåla de tre partier som avgjorde frågan.

I en artikel i denna tidnings fredagsupplaga anklagas bland andra Moderaterna för att vi inte vill ge något bidrag. Vi tre ledamöter som representerar Moderaterna som ordinarie och ersättare i KS vill informera om vårt ställningstagande.

Bromölla Folkets Hus förening är en ekonomisk förening, vilket de själv informerar om. I ”Riktlinjer för kommunstyrelsens bidrag till föreningar daterat 2015-05-27” står det bland annat. Undantag för bidragsgivning. Ekonomiska föreningar.

Att ge bidrag till Folkets Hus är tvärtemot vad reglerna säger, men har skett tidigare år. Vi som fattat beslut tidigare har inte varit medvetna om att de är en ekonomisk förening, därför har det gått igenom.

Nu när vi vet att det är en ekonomisk förening, anser vi att det är tjänstefel om vi tillstyrker ett bidrag mot regelverket.

En ekonomisk förening innebär, att ägarna till föreningen i princip kan plocka ut sina ägarandelar, dvs de samlade kommunala bidragen och bara dra.

Dessutom, är det inte så illa som Folkets Husföreningen svartmålar det. De kunde ju ombilda den ekonomiska föreningen till en vanlig förening, och samtidigt sätta in det upparbetade kapitalet i den nya föreningen. Då hade de varit som vilken annan förening som helst, men hade då, tyvärr för deras del inte kunnat plocka ut några ägarandelar i egen ficka.

Vi tycker också det är anmärkningsvärt att Bromölla Folkets Husförening tar politisk ställningstagande genom att namnge de partier vars ledamöter röstade för ett avslag på bidraget på 305 400 kronor.

Eftersom flertalet styrelseledamöter, revisorer och valberedning i Bromölla Folkets Husförening de senaste åren varit personer som har, eller har haft politiska uppdrag för Socialdemokraterna betraktar vi det som en Socialdemokratisk förening. Vi ser detta som ett utspel för att smutskasta andra partier.

Rolf Mårtensson, (M)

Stefan Sturesson, (M)

Leif Zadig (M)

Källa: Kristianstadsbladet – http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/tjanstefel-att-ge-ekonomisk-forening-bidrag/