Beskrivning

Motion ”Stödpaket till besöksnäring, restauranger, caféer och Handel”

Diarienummer 2020/189

Handlingsid 2020.884 – Pdf fil – Stödpaket corona

Skapad 2020-03-19

Avsändare/Mottagare

Glenn Nilsson (M), Mikael Efverman (M), Patrik Ottosson (M)