Bromölla Moderaterna hade under måndagen sitt årsmöte. 17 medlemmar besökte mötet.

Här nedan följer ett utdrag ut det preliminöra mötesprotokollet. Styrelsen kommer snarast att konstituera sig så vilka som kommer att inneha posterna som kassör och sekreterare är ännu inte fastställt. Föregående år var Rolf Mårtensson Sekreterare och Stefan Sturesson Kassör. Mycket talar för att det blir så även under 2020.

De förslag som valberedningen framförde gick igenom, och samtliga val genomfördes utan att något motförslag presenterades.

Som framgår av utdraget har det tillkommit ett nytt namn. Marta Johansson har sagt sig vara villig att ta på sig uppdrag. Marta var tidigare gift med den numera bortgångna Henry Johansson, som var Moderatledare i Bromölla under många år.

 

  • 16. Val av ordförande.

Till ordförande för 2020 valdes Glenn Nilsson.

 

  • 17. Val av vice ordförande.

Till vice ordförande för 2020 valdes Patrik Ottosson.

 

  • 18. Val av minst tre styrelseledamöter.

Till ordinarie styrelseledamöter för 2020 valdes:

Stefan Sturesson

Rolf Mårtensson

Johan Johansson

Till ersättare i styrelsen för 2020 valdes:

Gert-Åke Bengtsson

Domokos Denes

Marta Johansson (Även Moderatkvinnoansvarig)