M vill förstärka Nattögat med arbetslösa ungdomar

Moderaterna föreslår att Nattögats rekrytering främst ska rikta sig mot arbetslösa ungdomar. Partiet menar att detta hade kunnat ge flera positiva effekter.

Nattögat fick på senaste stormötet in åtta nya frivilliga personer samtidigt som ingen lämnade. Men samtidigt säger Roger Andersson, ansvarig för verksamheten, att de ligger nära gränsfallet. I en motion som nu lämnats vidare till kommunstyrelsen för beredning föreslår Moderaterna, genom undertecknande av Daniel Ristovski (M), en lösning på problemet. Partiet anser att det vore en god idé att involvera ungdomar i åldrarna 18 till 25 år i den ideella verksamheten.
Partiet listar flera positiva effekter. De menar bland annat att ung­domar har bättre uppfattning om när och hur individer rör sig nattetid, vilket kan effektivisera Nattögats rutter. Samtidigt menar M att ung­domarnas involvering kan förändra dåliga attityder och beteenden som ligger till grund för mycket skadegörelse.
Som motivations­åtgärd föreslås att de exempelvis kan erbjudas grund­utbildningar inför yrkes­livet.
Leo Pettersson

Källa: Kristianstadsbladet