Handlingsinformation
Beskrivning: Motion ”Inför Rättviks-modellen”
Handling: Pdf- Inför-Rättviks-modellen
Avsändare/mottagare: Glenn Nilsson (M)
Datum: 2018-11-06
Handläggare: Marie Wäppling
E-post: marie.wappling@bromolla.se
Styrelse/nämnd: KS
Handlingsnummer: 2018.3355
Diarienummer: 2018/963