Handlingsinformation
Beskrivning: Motion angående hållplats för Pågatåg i Valje
Handling:  Pdf – Pågatågs hållplats valje
Avsändare/mottagare: Malin Friberg (M), Glenn Nilsson (M)
Datum: 2016-10-27
Handläggare: Marie Wäppling
E-post: marie.wappling@bromolla.se
Styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen
Handlingsnummer: 2016.3354
Diarienummer: 2016/958