Beskrivning
Motion ”Förstärk tryggheten i Bromölla kommun med kamerabevakning”

Diarienummer 2020/164

Handlingsid 2020.791 – Pdf – Förstärk tryggheten i Bromölla

Skapad 2020-03-11

Avsändare/Mottagare
Mikael Efverman (M), Glenn Nilsson (M), Stefan Sturesson (M)