Beskrivning

Motion ” Motion angående det kommunala aktivitetsstödet ”

Diarienummer 2020/225

Handlingsid 2020.1041 – Pdf fil – Kommer snart !

Skapad 2020-03-30

Avsändare/Mottagare

Mikael Efverman (M), Patrik Ottosson (M)