De tre Moderaterna, Mikael Efverman (M), Glenn Nilsson (M) och Stefan Sturesson (M) pekar bland annat på att 2019 uppgick kostnaden för skadegörelse inom kommunens verksamheter till runt 756 000 kronor. Utöver det tillkommer kostnader för vandalisering hos de kommunala bolagen.

De anser därför att en satsning på smarta kameror, trygghetsväktare och analysverktyg till mycket stor del kan finansieras av de minskade kostnaderna som följer satsningen.

Satsningen motiveras med att den upplevda otryggheten ökar kraftigt och – förutom skadegörelse – syns oftare även inbrott på flera verksamheter i kommunen.

”Detta för med sig ökad otrygghet för våra barn och vuxna som vistas eller arbetar i kommunen. Inga barn ska få starta dagen med att inte kunna vara i sina vanliga lokaler eller att behöva trippa mellan krossat glas och annat förstört material”, står det i motionen.

Ökad trygghet för pendlare vid stationen och busshållplatsen är också något som motionärerna vill uppnå.

De skriver att allt tyder på att framöver kommer det inte att behövas några tillstånd för att sätta upp kameror på stationsnära områden då regeringen presenterat förslag på ändringar i kamerabevakningslagen.

De tre moderaterna med gruppledaren Mikael Efverman i spetsen föreslår därför att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en helhetslösning med fokus på ökad trygghet för medborgarna där smarta kameror och trygghetsväktare ska ingå. Punkter som ingick i Moderaternas budgetförslag.

https://nxt.kristianstadsbladet.se/bromolla/moderater-vill-oka-trygghet-med-kameraovervakning-och-vaktare

källa: Åsa Borglin www.kristianstadsbladet.se