Bild från när Bromöllagymnasterna firade 25-årsjubileum 2017.
Foto: Lasse Ottosson

Åsa Borglin Skicka e-post

Det är gruppledaren för Moderaterna, Mikael Efverman, och Patrik Ottosson som står bakom motionen angående det kommunala aktivitetsstödet.

De poängterar att stödet är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla för många av kommunens barn- och ungdomsföreningar. Och för att föreningarna inte ska drabbas ekonomiskt hårt av att de måste dra ner på tävlingar, träningar och möten med mera, krävs det därför en justering av bidragsnivån.

M:s förslag är att kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för aktivitetsstöd ska användas. Och att bidraget för varje aktivitet därmed kan höjas så att föreningarna kan räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheterna hade rullat på som vanligt.

Motionärerna pekar på vikten av att värna om föreningslivet då det kan vara en stor resurs när pandemin har lagt sig och många står inför till exempel arbetslöshet. Träningar och sammankomster främjar god folkhälsa, fysiskt och mentalt.

De vill att kommunen tillsätter en grupp som ska inventera behovet för stödet på bred front till föreningslivet och som lägger förslag på hur man även möter framtidens utmaningar.

Källa: www.kristianstadsbladet.se

https://nxt.kristianstadsbladet.se/bromolla/m-varnar-om-att-foreningslivet-lever-vidare/