Svar på Mia Persson Fröjds debattartikel Kb 15/9, ”Inte okej att sälja ut ett kulturarv i Bromölla”.

Artikeln publicerades 20 september 2017.

 

En gyllene regel när man är aktiv i kommunpolitik är att inte offentligt kritisera de kommunala tjänstemän som utför det som politiken beslutat. I gengäld förväntar man sig att inte tjänstemän kritiserar politiker offentligt. Eftersom du Mia avslutar artikeln med att tala om att du varit före detta kulturchef, anser jag att du borde gått andra vägar för att föra fram dina åsikter.

Du skriver ett par gånger att det är okunniga politiker som orsakat att Folkets Hus kanske måste säljas. Sanningen är att åtta av kommunstyrelsens ledamöter inte ansåg att FH uppfyllde de krav som ställts för att få bidrag.

Upplysningsvis Mia. Bidrag söker man och det kan beviljas eller avslås. I socialdemokratins Bromölla var det tradition att FH varje år fick cirka 400 000:- av kommunens skattepengar. Nu är det andra tider. Nu granskas ansökningarna även av andra partier.

Angående din fråga om politisk förening, kan jag informera dig om att i stort sett samtliga styrelseledamöter, ersättare, valberedning och revisorer de senaste åren är personer som på ett eller annat sätt har anknytning till vänsterrörelsen. Inför första majfirandet talade man om att arrangemanget var ett samarbete mellan Folkets Hus, Socialdemokraterna och diverse fackförbund. Är inte detta talande för att FH stöder vänsterrörelsen?

Du skriver också om det kulturhistoriska värdet. Vi har tydligen olika uppfattningar. Jag anser inte att denna betongkoloss, som mestadels står öde, är kultur.

Eftersom vi som fattade beslutet hade tillgång till senaste resultat och balansräkning, kan jag informera dig om att de hade vid senaste bokslutet ett kapital på bankkontot som skulle gjort många Bromöllabor gröna av avund.

Du skriver också att det är dags att säga ifrån. Jag håller med dig och hoppas att Bromöllas väljare röstar på Moderaterna, som vill att skattepengar läggs på kärnverksamheten och inte på sådant som inte ingår i det kommunala uppdraget.

Återigen angående ditt påstående om okunnighet. Vi har följt de regler för bidrag till föreningar som en majoritet av Bromöllas politiker beslutat.

FH har överklagat beslutet till förvaltningsrätten. Vänta med att anklaga beslutsfattare tills juristerna tittat på det.

Om du, Mia Persson Fröjd fått råda skulle allt gammalt bevaras och ingen expansion och utveckling tillåtas.

Rolf Mårtensson (M)

ledamot i utskottet för Utbildning, Kultur och Fritid

Källa: Kristianstadsbladet – http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/folkets-hus-byggnaden-i-bromolla-en-ode-betongkoloss/