Replik till Susanne Bäckman (L) den 7 december.

”Jag blev minst sagt förvånad när Moderaterna i Bromölla inte vill satsa på IFÖ Center”, inleder Susanne Bäckman sin debattartikel i denna tidning. Hon avslutar med att rekommendera alla politiker att fundera på vad det innebär att ge 0 kronor till IFÖ Center. Det får den oinvigde att tro att vi Moderater inte ville ge något bidrag. Därför redovisar jag här alla fakta i ärendet.

IFÖ Center Exhibit hade ansökt om ett bidrag på 158 622 kronor. Vi ville bevilja 22 500 kronor, men de fick 45 000 kronor. För pengarna skulle de arrangera nio konstutställningar i Sparbankshallen. Vad är en utställning värd? Det är ett ställningstagande som de som hanterar skattemedel får ta.

IFÖ Center Sambands Centralen hade sökt en halv miljon, för att driva verksamheten. De flesta kommunstyrelseledamöter tyckte det räckte med 50 000 kronor. Vi tyckte att det räckte med 25 000 kronor.

Susanne Bäckman skriver att vi inte vill ge till IFÖ Center. De andra ledamöterna ville inte heller ge vad de begärt. Av de begärda cirka 660 000 fick de 95 000, medan vi tyckte att 45 000 var en mer relevant summa.

När vi sedan kom till investeringsbidrag så hade IFÖ Center Exhibit sökt 70 000 kronor för diverse utrustning till bland annat utställning. Vi ansåg att det fick räcka med de 45 000 kronor de redan beviljats. Hade vårt tidigare förslag gått igenom så hade vi med all säkerhet beviljat en slant även här.

IFÖ Center Sambands Centralen hade sökt 250 000 kronor för att rusta upp lokalerna. De hyr lokalerna och då anser vi att det är fastighetsägarens problem att se till att lokalerna är i användbart skick. Det skall inte användas skattepengar till detta.

IFÖ Center hade sökt totalt 978 622 kronor och fick 145 000 kronor. Varför anklagar du, Susanne Bäckman, oss? Varför kritiserar du inte de som drog ner det sökta bidraget med 833 000?

Susanne Bäckman skriver också en massa vackra ord om IFÖ Center. Jag håller med dig om detta helt och hållet. Vi tycker också att det är en bra och fin verksamhet. Men vi är mycket försiktiga med att pumpa in stora belopp i detta. Skattepengarna skall användas i första hand till skola, vård och omsorg. Allt däröver skall man vara mycket eftertänksam med, när något beslutas. Vad grundar du ditt påstående på? Protokollet är, när jag skriver detta, inte justerat och offentligt. Om du hade frågat mig så hade jag kunnat besvara och motivera vårt ställningstagande. Alla politiker skall fundera över vad 0 kronor innebär. Vi har inte föreslagit 0 kronor, vi har föreslagit 47 500 kronor i verksamhetsbidrag. Det är skillnad det.

När ärendet var uppe på KS fick jag frågan från flera håll om var vi ville lägga pengarna istället? Måste besparingar förbrukas? Jag ansåg att de skulle stanna kvar i den kommunala kassakistan.

Jag konstaterar att Liberalerna i Bromölla har likt Liberalerna på riksnivå gått mot vänster genom att vara generösa med bidrag. Vi Moderater är fortfarande återhållsamma med att dela ut skattemedel. Liberalerna vill samla politiska poäng genom att smutskasta oss Moderater och påstå saker som inte överensstämmer med verkligheten.

Det var inte bara vi Moderater som hade denna uppfattningen. Vårt förslag föll med någon röst. Hur utfallet blev, går att utläsa i protokollet när det blir offentligt.

Vår ledstjärna när politiska beslut skall fattas är alltid: Det är Bromöllabornas skattepengar vi hanterar. Hantera dessa som om de vore dina egna.

Rolf Mårtensson (M)

Källa: www.kristianstadsbladet.se

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/det-ar-bromollabornas-skattepengar-vi-hanterar/#&gid=1&pid=1