Investeringsbudgeten debatterades flitigt på sista fullmäktigemötet i Bromölla.

Vi Moderater har länge kritiserat att det varje år blir pengar över som måste ombudgeteras Orsakerna är inte att projekten blivit billigare utan anledningen är alltid den, att man inte klarat av att utföra projekten som planerat.

Visst kan saker och ting hända så att man måste avvakta och skjuta upp planerade projekt. Dock måste man ta lärdom av vad som sker år från år och inte gapa över för mycket. Att år efter år ombudgetera summor i storleksordningen 90 miljoner är inte acceptabelt

Budgeten är ett styrdokument för att säkerställa kontrollen över kommunens ekonomi och ska hjälpa oss att nå uppsatta mål och visioner. I Bromölla kommun har man under de senaste åren fullständigt tappat kontrollen över budgeten.

2016 ombudgeterades ca 90 miljoner kronor till 2017. Likadant var det 2017. Då ombudgeterades ca 93 miljoner kronor till 2018. För 2018 ligger nu en investeringsbudget på ca 169 miljoner kronor. Ganska lätt att tippa att minst 90 miljoner kommer flyttas fram till 2019. Alltså ingen kontroll ingen styrning!

Vi Moderater vill säkerställa att förvaltningen gör det vi tycker är viktigt och det kräver styrning ifrån politiken. Den styrning Bromölla kommun alldeles uppenbart saknar idag och det är avsaknaden av kontroll vi Moderater opponerar oss emot när vi begärde återremittering i senaste KF.

Politiken måste ta ansvar och ta tag i ratten. Lägg en realistisk och väl prioriterad budget så att vi vet vad vi får för pengarna, inte en ren önskelista för den kan bli hur stor som helst.

Mikael Efverman/Daniel Ristovski

För Moderaterna i Bromölla

 

Källa: www.kristianstadsbladet.se – http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/budget-utom-kontroll-i-bromolla/