Svar till Mia Persson Fröjd med flera som debatterat det uteblivna bidraget till Folkets Hus och Park i Bromölla.

Artikeln publicerades 23 oktober 2017.

Det har vid flera tillfällen påståtts att jag är motståndare till FH i Bromölla. Detta är helt felaktigt. Jag hoppas att FH finns kvar i Bromölla under överskådlig tid. Men då måste man jobba aktivt för att få ekonomi i verksamheten och inte förlita sig på bidrag från den kommunala ”skattepotten”.

Det jag är motståndare till, är att föreningen måste ha bidrag för att klara sin verksamhet. Magnus Nilsson skrev en bra insändare där han menade att varje förening skall bära sin egen verksamhet.

Vi Moderater har i flera år talat om för FH att de måste arrangera aktiviteter som genererar inkomster. Man har sagt att så kommer att ske, men inget har hänt. Efter att man i en debattartikel i Kb skrivit ”Verksamheten är huvudsakligen inriktad på att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till en överkomlig kostnad”blir jag fundersam. Är detta FH:s affärsidé? Hyra ut lokaler som är subventionerade av skattemedel. Vad säger det privata näringslivet om det?

Mia Persson Fröjd anser att jag är olämplig att sitta i utskottet som handhar kulturfrågor. Vad du anser, Mia, intresserar mig inte. Det är inte du utan de Moderata väljarna som avgör detta. Jag har fått många positiva reaktioner för mitt agerande av våra sympatisörer. Det är skattepengar vi hanterar, och skattetrycket är som bekant högt i Bromölla.

Mia påstår också att jag läser bokslut som ”fan läser bibeln”. Jag är både läs- och skrivkunnig, Mia. I årsredovisningen som jag begärde ut innan beslutet om bidrag togs, står det i förvaltningsberättelsen om fem aktiviteter plus några loppisar. Påståendet att det är mycket aktiviteter, ger jag inte mycket för.

Där står också att de lånade ut parken till Bromölla Arbetarkommun och facken för 1:a maj-firandet. Varför tog de inte en rejäl hyra för detta? Jo, det var väl tacken för de generösa bidragen. Detta stöder mitt påstående att FH är en politisk förening.

Mitt påstående att de har en halv miljon på banken, säger du är felaktigt. På sidan 5 av 9 i förvaltningsberättelsen står det i balansräkningen: Summa Kassa och Bank den 31-12-2016 = 558 908:-. Vilket är rätt? De uppgifter som redovisats på årsmötet eller ditt påstående?

I debatten har jag sagt att FH fått 400 000:- vissa år. Detta är felaktigt. Rätt ska vara att Folkets Husföreningarna i Bromölla kommun har vissa år fått över 400 000:- i bidrag. FH i Bromölla har som mest fått 360 000:- vissa år.

Från 2007 till 2016 har det pumpats in 2 miljoner 970 tusen skattekronor i föreningen. Vi Moderater anser att dessa, nästan tre miljoner, hade gjort mer nytta i kärnverksamheten.

Det har både i denna tidning och på facebook förekommit en massa konstiga formuleringar. Exempelvis har det skrivits att vi avslagit FH:s bidragsbegäran. Bidrag söker man, men det har gått så långt att man kallar det för ”begäran”.

Man har också uttalat sig om att man ville ha bidrag ”i vanlig ordning”. I ett svar till Magnus Nilsson gavs ett konstigt svar på denna formulering.

Rolf Mårtensson (M)

Källa: Kristianstadsbladet – http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/bidrag-kan-inte-begaras-de-maste-sokas/