Använder vi skattepengarna rätt?

För första gången på många år kommer kommunen att visa ett negativt resultat! Den senaste prognosen pekar på en avvikelse mot budgeterat helårsresultat på cirka minus 10 miljoner kronor.bromölla Vad händer? Vad gör det sittande styret, S, ALT, MP, V?! Exempelvis visar utbildning på en negativ avvikelse mot budget på över 3,5 miljoner kronor och…

Mer...

De vill bygga parkeringsplatser på Strandängen

Krafter inom S jobbar för att ersätta C-planen med parkeringsplatser.   Bromölla Givetvis ska vi sanera C-planen – detta är ett måste. Föroreningar tränger över till redan sanerade områden där planerad förskola skall byggas. Detta är såklart inte bra och måste utföras. Där är vi överens och beslut är taget. Men att planen skall återställas till…

Mer...

Ivöstrand

Bromölla moderaterna tror på att satsa för framtiden därför vill vi utveckla Ivöstrands-området med idrottspark, arrangemangshall och strandpromenad som även inrymmer vackra bostadsmiljöer. Ett område som är till för alla i vår kommun, där alla får plats – gammal som ung.

Mer...

Etta med verkstad

Handlingsinformation
Beskrivning: Motion angående: Etta med verkstad
Handling:  Pdf – Motion etta med verkstad
Avsändare/mottagare: Rolf Mårtensson (M), Stefan Sturesson(M)
Datum: 2015-01-14
Handläggare: Marie Wäppling
E-post: marie.wappling@bromolla.se
Styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen
Handlingsnummer: 2015.143
Diarienummer: 2015/29