Hans Wallmark gästade Bromölla

En fantastisk eftermiddag med besök från Hans Wallmark Moderaternas försvarspolitiska talesperson. Ängelholmaren verkade trivas i Bromölla då vi nästan fick tvinga honom att köra hem 😜. Bra diskussioner från fd militärer och personer från försvarsindustrin men även från invånare med politiskt intresse. Detta kommer vi att göra om. Håll ögon och öron vidöppna för nästa tillfälle.    …

Mer...

Budget utom kontroll i Bromölla

Investeringsbudgeten debatterades flitigt på sista fullmäktigemötet i Bromölla. Vi Moderater har länge kritiserat att det varje år blir pengar över som måste ombudgeteras Orsakerna är inte att projekten blivit billigare utan anledningen är alltid den, att man inte klarat av att utföra projekten som planerat. Visst kan saker och ting hända så att man måste…

Mer...

Bidrag kan inte begäras – de måste sökas

Svar till Mia Persson Fröjd med flera som debatterat det uteblivna bidraget till Folkets Hus och Park i Bromölla. Artikeln publicerades 23 oktober 2017. Det har vid flera tillfällen påståtts att jag är motståndare till FH i Bromölla. Detta är helt felaktigt. Jag hoppas att FH finns kvar i Bromölla under överskådlig tid. Men då…

Mer...

Folkets hus-byggnaden i Bromölla – en öde betongkoloss

Svar på Mia Persson Fröjds debattartikel Kb 15/9, ”Inte okej att sälja ut ett kulturarv i Bromölla”. Artikeln publicerades 20 september 2017.   En gyllene regel när man är aktiv i kommunpolitik är att inte offentligt kritisera de kommunala tjänstemän som utför det som politiken beslutat. I gengäld förväntar man sig att inte tjänstemän kritiserar…

Mer...

Nya IvöStrand-området kommer att husera hundra nya människor

Svar på Gert Rosenlinds insändare den 29:e juni. Artikeln publicerades 5 juli 2017. Gert Rosenlind går i en debattartikel till hårt angrepp på ”det så kallade kommunstyret” vad han nu menar med det? Han kritiserar ordförande, vice ordförande och förvaltningschef. Det är häpnadsväckande att Gert inte kan ordningen i kommunen. Kommunfullmäktige består av ordförande och…

Mer...

Tjänstefel att ge ekonomisk förening bidrag

Vid senaste kommunstyrelsemötet i Bromölla fattades det beslut om att inte bevilja Bromölla Folkets Husförening något bidrag. Artikeln publicerades 31 maj 2017. De hade lämnat in en ansökan om att få 500 000 kronor, vilket i förslaget till KS reducerats till 305 400 kronor. Föreningen har efter detta beslut på olika sätt försökt svartmåla de tre…

Mer...

Inbjudan till alla medlemmar!

Nu på måndag 7/11 får vi besök av Anette Åkesson från riksdagen. Efter vårt företagsbesök på Cgi är alla medlemmar välkomna att sluta upp på böckmans till en bit mat och har möjlighet till en pratstund med Anette Åkesson. Vi siktar på att vara på böckmans ca 16.15.

Hjärtligt välkomna

Med vänliga hälsningar

Ordföranden