Handlingsinformation
Beskrivning: Motion angående utförsäljning av delar av Bromöllahems fastigheter
Handling:  Pdf – Utförsäljning av delar av Bromöllahems fastigheter
Avsändare/mottagare: Rolf Mårtensson (M)
Datum: 2015-10-28
Handläggare: Marie Wäppling
E-post: marie.wappling@bromolla.se
Styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen
Handlingsnummer: 2015.3196
Diarienummer: 2015/789