Handlingsinformation
Beskrivning: Motion angående sänkt skatt i Bromölla
Handling:  Pdf – Motion angående sänkt skatt i Bromölla
Avsändare/mottagare: Rolf Mårtensson (M)
Datum: 2014-11-06
Handläggare: Marie Wäppling
E-post: marie.wappling@bromolla.se
Styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen
Handlingsnummer: 2014.3869
Diarienummer: 2014/955

cheap jerseys