Handlingsinformation
Beskrivning: Motion gällande fritidsgård
Handling:  Pdf – Motion gällande fritidsgård
Avsändare/mottagare: Daniel Ristovski (M)
Datum: 2015-03-30
Handläggare: Marie Wäppling
E-post: marie.wappling@bromolla.se
Styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen
Handlingsnummer: 2015.1080
Diarienummer: 2015/229