Handlingsinformation
Beskrivning: Motion angående område för odlingslotter
Handling: Pdf – Område för odlingslotter
Avsändare/mottagare: Rolf Mårtensson (M), Patrik Ottosson (M), Glenn Nilsson (M)
Datum: 2015-12-22
Handläggare: Marie Wäppling
E-post: marie.wappling@bromolla.se
Styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen
Handlingsnummer: 2015.3850
Diarienummer: 2015/978