Handlingsinformation
Beskrivning: Motion gällande fiber till företag i Bromölla kommun
Handling:  Pdf – Motion gällande fiber till företag i Bromölla kommun
Avsändare/mottagare: Patrik Ottosson (M)
Datum: 2015-03-04
Handläggare: Marie Wäppling
E-post: marie.wappling@bromolla.se
Styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen
Handlingsnummer: 2015.837
Diarienummer: 2015/175