För första gången på många år kommer kommunen att visa ett negativt resultat! Den senaste prognosen pekar på en avvikelse mot budgeterat helårsresultat på cirka minus 10 miljoner kronor.bromölla

Vad händer? Vad gör det sittande styret, S, ALT, MP, V?! Exempelvis visar utbildning på en negativ avvikelse mot budget på över 3,5 miljoner kronor och då har man ändå inte tillsatt fullt ut de tjänster som är budgeterade! De tjänsterna används istället som positiva avvikelser i vad som förefaller ett försök att putsa upp siffrorna. Hur kan vakanta tjänster inom utbildning förbättra undervisningen och är det inte så att det faktiskt kan leda till ytterligare kostnader?

Vi är övertygade att man med rätt styrning kan prioritera kärnverksamheten och ändå ha kontroll på kostnaderna i kommunen. Vi har i vår budget för 2016 prioriterat utbildning då Bromölla behöver en väl fungerande skola och förskola. Vi anser att lärarna är elevernas viktigaste resurs, och är avgörande för kvaliteten i skolan.
Som ytterligare lök på laxen kan också nämnas att skolan är i skriande behov av lokaler, behovet är så pass stort att skolans ledning nu överväger paviljonger. Just när vi lyckades bli av med dessa. Detta skapar bara ytterligare kostnader och löser egentligen ingenting.
Vi menar att förskolan snarast måste byggas.
För övrigt anser vi att det som är påbörjat vid Ivöstrand färdigställs. Sjönära boende och bra rekreationsområden skapar attraktionskraft vilket i sin tur skapar intäkter.
Den handlingsförlamning sområder i Bromölla kommun just nu innebär endast ytterligare kostnader, ingenting annat. Till och med företagen har via en skrivelse uttryckt en stor oro över vad som händer, eller rättare sagt, vad som inte händer i kommunen.
En dyster parallell vi moderater ser idag i Bromölla är att Jenny Önnevik, likt Edward Smith på atlantångaren Titanic, lämnat över rodret och gått och lagt sig. Detta trots att vi färdas i farliga vatten som kräver fullt fokus och handlingskraft för att undvika ett isberg föröver.
Mikael Efverman