Bidrag kan inte begäras – de måste sökas

Svar till Mia Persson Fröjd med flera som debatterat det uteblivna bidraget till Folkets Hus och Park i Bromölla. Artikeln publicerades 23 oktober 2017. Det har vid flera tillfällen påståtts att jag är motståndare till FH i Bromölla. Detta är helt felaktigt. Jag hoppas att FH finns kvar i Bromölla under överskådlig tid. Men då…

Mer...

Folkets hus-byggnaden i Bromölla – en öde betongkoloss

Svar på Mia Persson Fröjds debattartikel Kb 15/9, ”Inte okej att sälja ut ett kulturarv i Bromölla”. Artikeln publicerades 20 september 2017.   En gyllene regel när man är aktiv i kommunpolitik är att inte offentligt kritisera de kommunala tjänstemän som utför det som politiken beslutat. I gengäld förväntar man sig att inte tjänstemän kritiserar…

Mer...

Nya IvöStrand-området kommer att husera hundra nya människor

Svar på Gert Rosenlinds insändare den 29:e juni. Artikeln publicerades 5 juli 2017. Gert Rosenlind går i en debattartikel till hårt angrepp på ”det så kallade kommunstyret” vad han nu menar med det? Han kritiserar ordförande, vice ordförande och förvaltningschef. Det är häpnadsväckande att Gert inte kan ordningen i kommunen. Kommunfullmäktige består av ordförande och…

Mer...

Tjänstefel att ge ekonomisk förening bidrag

Vid senaste kommunstyrelsemötet i Bromölla fattades det beslut om att inte bevilja Bromölla Folkets Husförening något bidrag. Artikeln publicerades 31 maj 2017. De hade lämnat in en ansökan om att få 500 000 kronor, vilket i förslaget till KS reducerats till 305 400 kronor. Föreningen har efter detta beslut på olika sätt försökt svartmåla de tre…

Mer...
Mer...

M Vill förstärka Nattögat med arbetslösa ungdomar 

M vill förstärka Nattögat med arbetslösa ungdomar Moderaterna föreslår att Nattögats rekrytering främst ska rikta sig mot arbetslösa ungdomar. Partiet menar att detta hade kunnat ge flera positiva effekter. Nattögat fick på senaste stormötet in åtta nya frivilliga personer samtidigt som ingen lämnade. Men samtidigt säger Roger Andersson, ansvarig för verksamheten, att de ligger nära…

Mer...

Använder vi skattepengarna rätt?

För första gången på många år kommer kommunen att visa ett negativt resultat! Den senaste prognosen pekar på en avvikelse mot budgeterat helårsresultat på cirka minus 10 miljoner kronor.bromölla Vad händer? Vad gör det sittande styret, S, ALT, MP, V?! Exempelvis visar utbildning på en negativ avvikelse mot budget på över 3,5 miljoner kronor och…

Mer...

De vill bygga parkeringsplatser på Strandängen

Krafter inom S jobbar för att ersätta C-planen med parkeringsplatser.   Bromölla Givetvis ska vi sanera C-planen – detta är ett måste. Föroreningar tränger över till redan sanerade områden där planerad förskola skall byggas. Detta är såklart inte bra och måste utföras. Där är vi överens och beslut är taget. Men att planen skall återställas till…

Mer...