Motion angående det kommunala aktivitetsstödet

Beskrivning

Motion ” Motion angående det kommunala aktivitetsstödet ”

Diarienummer 2020/225

Handlingsid 2020.1041 – Pdf fil – Kommer snart !

Skapad 2020-03-30

Avsändare/Mottagare

Mikael Efverman (M), Patrik Ottosson (M)

Nytt bostadsområde i Bromölla

Handlingsinformation
Beskrivning: Motion angående nytt bostadsområde i Bromölla
Handling:  Pdf – Nytt bostadsområde Bromölla
Avsändare/mottagare: Rolf Mårtensson (M) och Leif Zadig (M)
Datum: 2015-11-06
Handläggare: Marie Wäppling
E-post: marie.wappling@bromolla.se
Styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen
Handlingsnummer: 2015.3301
Diarienummer: 2015/829

Förstärkning av Nattögat

Handlingsinformation
Beskrivning: Motion om förstärkning av Nattögat
Handling:  Pdf – Förstärkning av Nattögat
Avsändare/mottagare: Daniel Ristovski (M)
Datum: 2015-10-26
Handläggare: Marie Wäppling
E-post: marie.wappling@bromolla.se
Styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen
Handlingsnummer: 2015.3180
Diarienummer: 2015/788