Moderaterna vill öka trygghet med kameraövervakning och väktare.

De tre Moderaterna, Mikael Efverman (M), Glenn Nilsson (M) och Stefan Sturesson (M) pekar bland annat på att 2019 uppgick kostnaden för skadegörelse inom kommunens verksamheter till runt 756 000 kronor. Utöver det tillkommer kostnader för vandalisering hos de kommunala bolagen. De anser därför att en satsning på smarta kameror, trygghetsväktare och analysverktyg till mycket…

Mer...

Det är Bromöllabornas skattepengar vi hanterar

Replik till Susanne Bäckman (L) den 7 december. ”Jag blev minst sagt förvånad när Moderaterna i Bromölla inte vill satsa på IFÖ Center”, inleder Susanne Bäckman sin debattartikel i denna tidning. Hon avslutar med att rekommendera alla politiker att fundera på vad det innebär att ge 0 kronor till IFÖ Center. Det får den oinvigde…

Mer...

Nu har Alternativet skrämt bort ännu en duktig chef

Hetsjakt och rättshaveri är vanligt förekommande i från Alternativet i Bromölla. Detta måste få ett slut. Det är inte så att det växer duktiga ledare på träd utan nu måste bolagen göra ytterligare en kostsam rekryteringsprocess för att på så vis få in en kvalificerad vd. Detta kommer att ta tid och som sagt kosta…

Mer...

Budget utom kontroll i Bromölla

Investeringsbudgeten debatterades flitigt på sista fullmäktigemötet i Bromölla. Vi Moderater har länge kritiserat att det varje år blir pengar över som måste ombudgeteras Orsakerna är inte att projekten blivit billigare utan anledningen är alltid den, att man inte klarat av att utföra projekten som planerat. Visst kan saker och ting hända så att man måste…

Mer...

Bidrag kan inte begäras – de måste sökas

Svar till Mia Persson Fröjd med flera som debatterat det uteblivna bidraget till Folkets Hus och Park i Bromölla. Artikeln publicerades 23 oktober 2017. Det har vid flera tillfällen påståtts att jag är motståndare till FH i Bromölla. Detta är helt felaktigt. Jag hoppas att FH finns kvar i Bromölla under överskådlig tid. Men då…

Mer...

Folkets hus-byggnaden i Bromölla – en öde betongkoloss

Svar på Mia Persson Fröjds debattartikel Kb 15/9, ”Inte okej att sälja ut ett kulturarv i Bromölla”. Artikeln publicerades 20 september 2017.   En gyllene regel när man är aktiv i kommunpolitik är att inte offentligt kritisera de kommunala tjänstemän som utför det som politiken beslutat. I gengäld förväntar man sig att inte tjänstemän kritiserar…

Mer...

Nya IvöStrand-området kommer att husera hundra nya människor

Svar på Gert Rosenlinds insändare den 29:e juni. Artikeln publicerades 5 juli 2017. Gert Rosenlind går i en debattartikel till hårt angrepp på ”det så kallade kommunstyret” vad han nu menar med det? Han kritiserar ordförande, vice ordförande och förvaltningschef. Det är häpnadsväckande att Gert inte kan ordningen i kommunen. Kommunfullmäktige består av ordförande och…

Mer...

Tjänstefel att ge ekonomisk förening bidrag

Vid senaste kommunstyrelsemötet i Bromölla fattades det beslut om att inte bevilja Bromölla Folkets Husförening något bidrag. Artikeln publicerades 31 maj 2017. De hade lämnat in en ansökan om att få 500 000 kronor, vilket i förslaget till KS reducerats till 305 400 kronor. Föreningen har efter detta beslut på olika sätt försökt svartmåla de tre…

Mer...

Stor arbetsgivare diskuterade tub problem med M

Idag gick start skottet för en i raden av flera företags besök här i vår region under 2016. Först ut var Stora Enso som visade oss runt i sin fina produktionsanläggning. Vi diskuterade även ett stort bekymmer som oroar Stora Enso ett ärende som har fastnat hos länstyrelsen en  avlopps tub som måste bytas ut,…

Mer...