M värnar om att föreningslivet lever vidare

Åsa Borglin Skicka e-post Det är gruppledaren för Moderaterna, Mikael Efverman, och Patrik Ottosson som står bakom motionen angående det kommunala aktivitetsstödet. De poängterar att stödet är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla för många av kommunens barn- och ungdomsföreningar. Och för att föreningarna inte ska drabbas ekonomiskt hårt av att de måste dra ner…

Mer...