Motion angående det kommunala aktivitetsstödet

Beskrivning

Motion ” Motion angående det kommunala aktivitetsstödet ”

Diarienummer 2020/225

Handlingsid 2020.1041 – Pdf fil – Kommer snart !

Skapad 2020-03-30

Avsändare/Mottagare

Mikael Efverman (M), Patrik Ottosson (M)

Moderaterna vill slopa avgifter för livsmedelskontroller

Moderaterna i Bromölla vill tillfälligt att företagare ska slippa betala avgifter för livsmedelskontroller och miljötillsyn. Detta som ett led i att stötta företagen i spåren av coronaviruset. ”Vi får ju agera”, säger Glenn Nilsson. Förslaget, som kommer i form av en motion, är ett stöd till besöksnäring, restauranger, kaféer och handel. ”I kristider är det…

Mer...

Moderaterna vill öka trygghet med kameraövervakning och väktare.

De tre Moderaterna, Mikael Efverman (M), Glenn Nilsson (M) och Stefan Sturesson (M) pekar bland annat på att 2019 uppgick kostnaden för skadegörelse inom kommunens verksamheter till runt 756 000 kronor. Utöver det tillkommer kostnader för vandalisering hos de kommunala bolagen. De anser därför att en satsning på smarta kameror, trygghetsväktare och analysverktyg till mycket…

Mer...

Pressmedelande årsmöte verksamhetsår 2019

Bromölla Moderaterna hade under måndagen sitt årsmöte. 17 medlemmar besökte mötet. Här nedan följer ett utdrag ut det preliminöra mötesprotokollet. Styrelsen kommer snarast att konstituera sig så vilka som kommer att inneha posterna som kassör och sekreterare är ännu inte fastställt. Föregående år var Rolf Mårtensson Sekreterare och Stefan Sturesson Kassör. Mycket talar för att…

Mer...