Bidrag kan inte begäras – de måste sökas

Svar till Mia Persson Fröjd med flera som debatterat det uteblivna bidraget till Folkets Hus och Park i Bromölla. Artikeln publicerades 23 oktober 2017. Det har vid flera tillfällen påståtts att jag är motståndare till FH i Bromölla. Detta är helt felaktigt. Jag hoppas att FH finns kvar i Bromölla under överskådlig tid. Men då…

Mer...