Tjänstefel att ge ekonomisk förening bidrag

Vid senaste kommunstyrelsemötet i Bromölla fattades det beslut om att inte bevilja Bromölla Folkets Husförening något bidrag. Artikeln publicerades 31 maj 2017. De hade lämnat in en ansökan om att få 500 000 kronor, vilket i förslaget till KS reducerats till 305 400 kronor. Föreningen har efter detta beslut på olika sätt försökt svartmåla de tre…

Mer...